Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
English to Indonesian
whetstone batu asah
whetstone
please wait
by Xamux Translate
whetstone
noun
a flat stone for sharpening edged tools or knives
batu datar untuk mengasah alat atau pisau bermata
source: WordNet 3.0
or whetstone used for
atau batu asahan digunakan untuk
whetstone for use with
batu asahan untuk digunakan dengan
whetstone made of
batu asahan yang terbuat dari
slate or whetstone
batu tulis atau batu asahan
slate or whetstone obtained
batu tulis atau whetstone diperoleh
pertaining to whetstones like or
berkaitan dengan whetstones seperti atau
scouring or rubbing a whetstone
gosok atau menggosok batu asahan
hone slate or whetstone
hone batu tulis atau whetstone
sharpening scythes a whetstone
mengasah sabit batu asahan suatu
a whetstone for use
sebuah batu asahan untuk digunakan
a whetstone made
sebuah batu asahan yang terbuat
like or suitable for whetstones
seperti atau cocok untuk whetstones
as on a whetstone
seperti pada sebuah batu asahan
whetstones like or suitable for
whetstones seperti atau cocok untuk

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z