Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
English to Indonesian
yea kb. ya, benar, memang, betul.
yea
please wait
by Xamux Translate
yeahkk. Inf.: yah.
yeartahun, umur
year after yeartahun demi tahun
year by yeartiap-tiap tahun
year end adjustmentpenyesuaian akhir tahun
year end dividenddeviden tahun buku
year in and year outsepanjang tahun; dengan teratur
year in year outdari tahun ke tahun
year of gracetahun sesudah masehi
year of servicemasa kerja
year rationisbah gerigi
year roundsepanjang tahun
year-aroundsepanjang tahun
year-by-yeardari tahun ke tahun
year-endakhir tahun
year-to-yearsetahun demi setahun
yearbookkb. buku tahunan.
yearlinganak hewan umur 1-2 thn
yearlongselama setahun
yearlytiap tahun, setahun sekali
yea
noun an affirmative
adverb not only so, but
adverb Yes; ay; a word expressing assent, or an affirmative, or an affirmative answer to a question, now superseded by yes. See Yes.
noun An affirmative vote; one who votes in the affirmative; as, a vote by yeas and nays.
source: WordNet 3.0