Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Indonesian to English
bahagian see BAGI.
bahagian
please wait
by Xamux Translate
bahagian dan programpart of program
bahagian terbesarmayor majority

Contoh

Saya merasa saya adalah orang paling bahagian di Bumi (sekarang.)"
I feel like the happiest person on Earth (now.)"
ada bagi mereka bahagian dari
have they a share in
ada bahagian dari apa yang
a fortune from that which
ada bahagian dari pada apa
a fortune from that
ada pada mereka sebahagian dari
they had a faction of
adalah menjadi penolong bagi sebahagian
are friends of one
adalah pemimpin bagi sebahagian yang
are allies of each
adalah sebahagian dan berita berita
are some of the stories
agar kamu mencari sebahagian dari
that ye may seek his
akan memberi sesuatu bahagian dari
will have no share
akan memperoleh bahagian pahala dari
shall receive a share of
aku dan mewarisi sebahagian keluarga
me and inheriting the children
alangkah bahagianya golongan kanan itu
o companions of the right
atau banyak menurut bahagian yang
or much a share
ataukah ada bagi mereka bahagian
have they a share
bagai manfaat dan sebahagiannya kamu
benefits and from them you

 


Menu
Home