Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
laknat
please wait
by Xamux Translate
binasa dan terlaknatlah orang orang
accursed be the people of
dan kami ikutkanlah laknat kepada
we laid our curse on
dan laknat semua malaikat dan
and of the angels and
dan merekalah yang dilaknat disebabkan
and they are accursed for
dan terlaknatlah orang orang yang
the fellows of the
deciare dia mengucilkan dan laknat
declare him excommunicate and anathema
dibelenggu dan merekalah yang dilaknat
chained and they are cursed
dilaknat disebabkan apa yang telah
be cursed for what
dilaknati pula oleh semua mahluk
curse of those
kamu melaknati sebahagian yang lain
ye shall curse each other
melaknati mereka dan bagi mereka
curseth them and theirs
melaknati orang orang kafir dan
has condemned the unbelievers and
melaknati sebahagian yang lain dan
curse each other and
nya dan laknat semua malaikat
god and of the angels
orang yang mengucapkan laknat suatu
one who pronounces an anathema

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z