Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
rakit raft
rakit
please wait
by Xamux Translate
rakit gelembungbucking raft
rakit penolonglife raft
rakitan acak sempurnacompletely random ensemble
rakitan campuranmixed ensemble
rakitan eksponensialexponential assembly
rakitan gentingcritical assembly
rakitan idealideal assembly
rakitan kelopak-tenagaenergy-shell ensemble
rakitan kooperatifcooperative assembly
rakitan mesinensemble engine
rakitan mikrokanonismicrocanonical ensemble
rakitan sulihdummy assembly
rakitan tafsirinterpretation ensemble

Contoh

yang diikat menjadi 2 buah rakit.
latched together into two pontoons.
dengan Tetris yang telah Anda rakit sendiri di JACK
with a Tetris game that you wrote in JACK
di mesin yang telah Anda rakit
running on a machine that you built starting
Inilah yang telah dibangun orang Rusia, yang terapung di atas rakit.
Here's one the Russians are already building that floats on a barge.
pada dasarnya adalah rakit terapung
is basically a floating raft
Jadi air bergejolak melalui rakit ini.
So the water is churned through this raft.
dengan rakit-rakit tiram di tepian --
with the oyster rafts on the shorelines --

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z