Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Indonesian to English
zeni genius
zeni
please wait
by Xamux Translate
zenitzenith
atau tipu daya menyanjung cozening
or deceit flattering cozening
dari zenith electronics corp menerima
of zenith electronics corp received
direktur dari zenith production sebuah
director of zenith productions a
kandang melawan juara rusia zenit
home to russian champions zenit
klub juara rusia zenit saint
russian champions zenit saint
pujian atau kebohongan menyanjung cozening
flattery or deceit flattering cozening
rusia terlebih ketika zenit menunjukkan
russia especially as zenit showed
sementara itu zenit juga berhasil
zenit
terlebih ketika zenit menunjukkan betapa
especially as zenit showed what
untuk klub juara rusia zenit
for russian champions zenit
zenith production sebuah anak perusahaan
zenith productions a subsidiary

 


Menu
Home