Antonim `bacin`

Kata bacin, mempunyai antonim sebanyak 1 kata.


Antonim bacin

  1. wangi
    (harum, raksi, resi, sedap (bau), semerbak, terbilang, terkemuka, terkenal, termasyhur, tersohor)


Lawan kata bacin di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix