Antonim `belakang`

Kata belakang, mempunyai antonim sebanyak 1 kata.


Antonim belakang

  1. depan
    (ambang, dada, front, hadapan, muka, pendahuluan, permulaan)


Lawan kata belakang di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix