English to Indonesian
had an inside track berkedudukan yang baik
had an inside track
please wait
by Xamux Translate
hadlih HAVE.
anksst. 1 sebuah, satu, dsb. May I have an orange, please? Bolehkah saya ambil sebuah jeruk? 2 per, tiap. He gets a dollar an hour Ia mendapat satu dolar per jam. lih A.
insidesebelah dalan, sisi dalam
trackrute, alur, jalur
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix