Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
English to Indonesian
handle bar gagang kemudi
handle bar
please wait
by Xamux Translate
handlepegangan
barsebatang, sepotong, palang, tempat untuk minum

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z