English to Indonesian
have sexual intercoursemengamput
have sexual intercourse.bersetubuh
have sexual intercourse
please wait
by Xamux Translate
havemempunyai, mengizinkan, menyuruh, mengundang, harus, menguraikan, memberi, membalas dendam
sexualks. seksuil. s. characteristics ciri-ciri seksuil/kelamin. -sexually kk. secara seksuil.
intercoursepergaulan, perhubungan
to have sexual intercourse
itu untuk memiliki hubungan seksual
another to have sexual intercourse
lain untuk memiliki hubungan seksual
have sexual intercourse with sleeping
memiliki hubungan seksual dengan tidur
have sexual intercourse with women
memiliki hubungan seksual dengan wanita
supposed to have sexual intercourse
seharusnya untuk melakukan hubungan seksual
to have sexual intercourse with
untuk melakukan hubungan seksual dengan
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix