Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
English to Indonesian
hellfire kb. api neraka, hukuman di neraka.
hellfire
please wait
by Xamux Translate
hellfire
noun
a place of eternal fire envisaged as punishment for the damned
tempat api abadi digambarkan sebagai hukuman atas para terkutuk,
source: WordNet 3.0
of the bottom of hellfire
dan dasar neraka yang menyala
and hellfire will be brought
dan diperlihatkan dengan jelas neraka
and about hellfire missiles also
dan sekitar rudal hellfire juga
of hellfire from anguish they
dari neraka lantaran kesengsaraan mereka
are the companions of hellfire
itu adalah penghuni penghuni neraka
hellfire and how
neraka jahannam dan sungguh neraka
hellfire from anguish they will
neraka lantaran kesengsaraan mereka niscaya
the companions of hellfire
para penghuni neraka itu enggan
indeed your destination is hellfire
sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka