Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
English to Indonesian
owlet anak burung hantu
owlet
please wait
by Xamux Translate
owlet
noun
young owl
muda burung hantu
source: WordNet 3.0
an owl an owlet
burung hantu anak burung hantu
the california flammulated owlet
california flammulated anak burung hantu
two owlets in
dua burung hantu kecil dari
two little owlets like you
dua burung hantu kecil sepertimu
rescued two owlets
menyelamatkan dua burung hantu kecil
lord allomere rescued two owlets
tuhan allomere diselamatkan dua owlets

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z