Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
English to Indonesian
tabulating machine mesin tabulasi
tabulating machine
please wait
by Xamux Translate
tabulatingmenyusun tabel
machinemesin
by tabulating machines designed
dengan mesin tabulasi yang dirancang
tabulating machines designed by
mesin tabulasi yang dirancang oleh

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z