Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
English to Indonesian
turntable kb. 1 piring putar (pada gramopon). 2 RR.: putaran langsir.
turntable
please wait
by Xamux Translate
turntable
noun
a circular horizontal platform that rotates a phonograph record while it is being played
platform horisontal melingkar yang berputar piringan hitam saat sedang dimainkan
source: WordNet 3.0