Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
English to Indonesian
wage and salary administration administrasi upah dan gaji
wage and salary administration
please wait
by Xamux Translate
wagemenjalankan, gaji, upah
anddan, juga
salarygaji
administrationtata usaha, pemerintahan, pengambilan, pemberian

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z