Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
abaran inhibition
abaran
please wait
by Xamux Translate
ada kesabaran atau upaya atau
any patience or effort or
amal berbagi rezeki kesabaran dan
charity mercy forbearance and
atau berjanji kesabaran atau penolakan
or pledged forbearance or refusal
atau depresi kesabaran ketenangan ketenangan
or depressed patience calmness composure
atau kesabaran dari undang undang
or forbearance of some act
atau limpahkanlah kepada kami kesabaran
down upon us patience
bagaimana hal ini menciptakan ketidaksabaran
how that creates this impatient
berbagi rezeki kesabaran dan kebajikan
mercy forbearance and benevolence
berguna dalam melatih kesabaran dan
rewards patience and
berjanji kesabaran atau penolakan untuk
pledged forbearance or refusal to
berpantang kesabaran sukarela dari setiap
abstaining voluntary forbearance of any
bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu
persevere and endure
besar kesabaran dan usaha dan
great patience and effort and
dalam iman dan kesabaran tanpa
in faith and patience without
damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan
peace longsuffering kindness goodness

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z