Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
bidang dua puluh icosahedron
bidang dua puluh
please wait
by Xamux Translate
bidangarea, sector, plane, broad, classifier
duatwo, kedua : second
puluha counter word for multiples of ten

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z