Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
dusta
please wait
by Xamux Translate
ada orang yang mendustakan nya
are beliers thereof
adalah benar benar orang pendusta
are indeed liars
adalah dusta bohong yang besar
is a great lie
adalah kami mendustakan hari pembalasan
belied the day of recompense
adalah orang orang yang berdusta
had been liars
adalah orang orang yang dusta
are a liar
adalah pendusta sama seperti kamu
be a liar like you
adalah seorang yang amat pendusta
is a liar
ahli sihir yang banyak berdusta
enchanter a liar
aikah telah mendustakan rasul rasul
of aykah impugned the apostles
akan berbuat dusta yang mereka
bring a calumny they
akan mengatakan perkataan yang dusta
would ever tell a lie
akan menimpa siapa yang mendustakan
shall befall those who impugn
aku benci segala jalan dusta
i hate every false way
aku karena mereka mendustakan aku
me as they deny me

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z