Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
faedah use, benefit, profit
faedah
please wait
by Xamux Translate
berfaedah kepadanya harta bendanya dan
his wealth availed him nor
dapat memberi pertolongan atau faedah
a help or benefit
faedah adanya penjelasan tersebut tadi
the path of
faedah dari petunjuk itu sebenarnya
whosoever is guided is guided
faedah yang banyak untuk kamu
many benefits for you in
itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap
are no substitute for
memberi faedah kepada mereka dan
profit them who
memberi faedah yang menuntun engkau
to profit who leads you
persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun
guess is no substitute
terdapat faedah yang banyak untuk
there are other advantages that
terlibat dalam pekerjaan yang berfaedah
engaged in a gainful occupation
tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran
no substitute for the truth
tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya
his substance availed him not
yang memberi faedah yang menuntun
to profit who leads

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z