Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
ia mempunyai he''d
ia mempunyai
please wait
by Xamux Translate
iahe, she [{referring to a female}].
mempunyaiown, possess

Contoh

tapi ia mempunyai sebuah kelemahan besar.
but it has one big disadvantage.
dan ia mempunyai angka favoritnya sendiri.
and he has his own favorite number.
Sekarang ia mempunyai,
It's got, by now,
adalah ia mempunyai keterbatasan.
is that it's limited.
apakah dia mempunyai pengetahuan tentang
does he have knowledge of
atau instruktur karena panitia mempunyai
or instructurs because committee members
berkata dia mempunyai rambut besar
say she has big hair
dan dia mempunyai kekayaan besar
and he possessed much wealth
dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan
and he has a place
dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan
he possessed knowledge
dia mempunyai anak padahal dia
he have children when he
dia mempunyai banyak harta dan
he has money and
dia mempunyai daya ingat yang
he has a retentive memory
dia mempunyai kawan kawan yang
he has companions inviting
dia mempunyai kedudukan yang dekat
he enjoyed a near access
dia mempunyai kekayaan besar maka
he possessed much wealth so
dia mempunyai mata tampak kelelahan
so she has droopy eyes
dia mempunyai pengetahuan karena kami
he had knowledge as we
dia mempunyai pengetahuan tentang yang
he knowledge of the

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z