Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
kampungan countrified, boorish
kampungan
please wait
by Xamux Translate
arah perkampungan modern seperti kuta
modern kampong like
atau beberapa hakim kampungan bawahan
or some subordinate plebeian magistrate
atau biji bijian perkampungan dengan
or cubical grains with
beberapa hakim kampungan bawahan tanpa
some subordinate plebeian magistrate without
biji bijian perkampungan dengan platina
cubical grains with platinum
dalam perkampungan itu dengan aman
there safely
dan hampir perkampungan batu bangunan
and nearly cubical stone building
dan pengertian tentang perkampungan betawi
and understanding of betawi village
enam puluh perkampungan itulah semuanya
sixty towns all these were
kawasan perkampungan industri kecil pik
small industry village pik
kawasan pik perkampungan industri kecil
pik small industries village area
kelurahan jatijajar terdiri dari perkampungan
jatijajar kelurahan consist of kampongs
lembaga pengelola perkampungan budaya betawi
betawi cultural village
membuat kampungan umum atau vulgar
render plebeian common or vulgar
mempunyai dua puluh tiga perkampungan
had twenty three cities

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z