Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
kerapian neatness, tidiness
kerapian
please wait
by Xamux Translate
akurat akurasi ketepatan kerapian presisi
accurate accuracy exactness nicety precision
berpakaian dan kerapian untuk menjadi
dress and neatness to be
dan kerapian bebas dari gangguan
and neatness free from disorder
dan kerapian tidak peduli untuk
and tidiness not cared for
dan kerapian untuk menjadi boros
and neatness to be wasteful
dengan berpakaian dan kerapian untuk
to dress and neatness to
dengan kerapian yang terkena dampak
with affected neatness
dengan keteraturan dan kerapian bebas
by order and neatness free
dengan teliti kerapian dan kecurigaan
by meticulous neatness and suspicion
ditandai dengan keteraturan dan kerapian
characterized by order and neatness
ditandai dengan teliti kerapian dan
characterized by meticulous neatness and
ingin tahu akurasi kerapian ketepatan
curious nicety accuracy exactness
kerapian dan cerdik kesederhanaan dalam
neatness and ingenious simplicity in
kerapian dan kecurigaan dan cadangan
neatness and suspicion and reserve
kerapian dan ketertiban terutama dalam
neatness and order especially in

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z