Indonesian to English
masih mempunyai still had
masih mempunyai
please wait
by Xamux Translate
masihstill
mempunyaiown, possess

Contoh

Tapi kita masih mempunyai semilyar termiskin.
but we still have the poorest billion.
Dan mereka masih mempunyai tingkat kelangsungan hidup anak
And they still have a child survival
ia masih mempunyai sebuah struktur yang sangat beraturan.
it has a very regular structure.
bahwa mereka masih mempunyai ruang
that there is room
beranggapan bahwa mereka masih mempunyai
opinion that there is
kami masih mempunyai ayah yang
we have a father an
kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi
we have stores hidden
masih mempunyai peluang untuk menguat
still had room to strengthen
masih mempunyai ruang yang cukup
still have some freedom
mereka masih mempunyai ruang untuk
there is room to
sebab kami masih mempunyai perbekalan
for we have stores
yonatan anaknya itu masih mempunyainya
jonathan his son had them
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix