Indonesian to English
menimbun 1 be heaped up, become piles. 2 be piled up on. 3 heap s.t. up.
menimbun
please wait
by Xamux Translate

Sinonim

  1. melumpukkan
  2. mengonggokkan
  3. menumpuk
menimbun menyimpantreasure up
menimbun lebihoverstock
menimbun/ menggenangiswallow with
menimbuniheap piles on s.t.
menimbunkan1 pile s.t.up. 2 accumulate s.t.

Related Word(s)

gathered, getting, heap, heaping, hoard, hoards, stockpiling, up

Contoh

sebagian besar orang menimbun kembali berat mereka.
most people have regained the weight.
akuisisi atau menimbun atau transfer
acquisition or stockpiling or transfer
amerika utara makanan menimbun dan
north america hoards food and
atau akuisisi atau menimbun atau
or acquisition or stockpiling or
atau menimbun atau transfer atau
or stockpiling or transfer or
baik dengan menimbun sesuatu yang
either by heaping something
barat amerika utara makanan menimbun
western north america hoards food
berniat membalas dendam menimbun harta
to seek revenge hoard money
dalam kas negara untuk menimbun
in a treasury to hoard
dan mengumpulkan sebagai untuk menimbun
and accumulating as to hoard
dari pandangan baik dengan menimbun
of sight either by heaping
demikianlah yusuf menimbun gandum seperti
and joseph gathered grain as
dengan menimbun sesuatu yang lebih
by heaping something over
makanan menimbun dan objek lainnya
hoards food and other objects
membalas dendam menimbun harta mengejar
seek revenge hoard money chase
mengumpulkan dan menimbun uang dalam
gathers and hoards money in
Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix