Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
nodul nodule
nodul
please wait
by Xamux Translate
atau dalam nodul itu adalah
or in nodules it is
atau fosfat seperti nodul fosfat
or phosphates as phosphatic nodules
atau kekuningan terkemuka nodul sering
or yellowish prominent nodules frequently
banyak nodul dangkal menyerupai dan
many nodules superficially resembling and
besar atau dalam nodul itu
massive or in nodules it
biasanya besar atau dalam nodul
commonly massive or in nodules
biasanya dalam massa nodular tertanam
usually in imbedded nodular masses
dahak yang berlebihan dan nodul
excessive sputum and nodules
dalam massa nodular tertanam dari
in imbedded nodular masses of
dengan banyak nodul dangkal menyerupai
with many nodules superficially resembling
dengan lembut nodul merah pada
by tender red nodules on
dengan nodul berkutil gatal pada
by itchy warty nodules on
dicirikan oleh atau memiliki nodul
characterized by or having nodules
dicirikan oleh gatal nodul berkutil
characterized by itchy warty nodules
ditandai dengan lembut nodul lembek
characterized by soft pulpy nodules

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z