Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
nomaden nomad
nomaden
please wait
by Xamux Translate

Contoh

Saya seorang artis nomaden.
I am a nomadic artist.
kelangsungan hidup kelompok nomaden,
the survival of nomadic groups,
atau berkaitan dengan nomaden atau
or pertaining to nomads or
atau sikat digunakan oleh nomaden
or brush used by nomadic
awalnya digunakan oleh mongol nomaden
originally used by nomadic mongol
dari atau berkaitan dengan nomaden
of or pertaining to nomads
dari orang orang nomaden dari
of the nomadic people of
dari orang orang nomaden kuno
of the ancient nomadic people
dari orang suka berperang nomaden
of a warlike nomadic people
digunakan oleh indian amerika nomaden
used by nomadic american indians
digunakan oleh mongol nomaden dan
used by nomadic mongol and
ethnol sebuah nomaden mongolia suku
ethnol a nomadic mongolian tribe
liar dan suku nomaden dari
savage and nomadic tribe of
masyarakat adat yang hidup nomaden
indigenous nomadic people living
masyarakat nomaden yang hidup ugrian
the nomadic ugrian people living
mereka adalah sebagian besar nomaden
they are mostly nomads
nomaden orang mongol dan turkik
nomadic mongol and turkic people

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z