Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
nyala-api panjang long flame
nyala-api panjang
please wait
by Xamux Translate
nyalaflame
apifire, flame, blaze, spirit
panjanglong, length

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z