Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
penghianatan comming of treason.
penghianatan
please wait
by Xamux Translate
campur tangan untuk penghianatan ini
a hand for this betrayal
tangan untuk penghianatan ini tapi
hand for this betrayal but
untuk penghianatan ini tapi kamu
for this betrayal but you

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z