Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
serak hoarse, husky
serak
please wait
by Xamux Translate
serakahgreedy
serakah -having cake and it too
serakahismegreedy mentality.
serakangarbage scattered about.
serakitserakit
apabila bintang bintang jatuh berserakan
the stars dispersed
atau kerinduan keserakahan sebagai sebuah
or longing greediness as a
atau pegunungan yang serak dan
or ridges of gravelly and
atau serakah dalam berurusan dengan
or avaricious in dealing with
atau sopan santun keegoisan keserakahan
or manners selfishness greed
babi kasar rakus atau serakah
swine coarsely gluttonous or greedy
bahwa keserakahan adalah yang membuat
that their greed is turning
bangsa bangsa sehingga mereka berserak
the nations and they were
batuk keras dan suara serak
harsh coughing and hoarseness
begitu serakah dan agresif sehingga
so greedy and aggressive so
berlebihan nafsu makan keserakahan kerakusan
excessive appetite greediness voracity
bernapas dengan suara serak atau
breathing with a husky or
berserak dan orang orang yang
scattered and let those who
berserak dengan tangan yang kuat
scattered with a mighty hand
berserakan artinya menukik dan berjatuhan
dispersed

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z