Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
setia kepada stick by
setia kepada
please wait
by Xamux Translate
setialoyal, faithful
kepadato
abjure setia kepada seorang pangeran
abjure allegiance to a prince
akan tidak bersumpah setia kepada
would not swear allegiance to
atau menjadi setia kepada atau
or be loyal to or
berjanji setia kepada kamu sesungguhnya
pledge allegiance to you are
berjanji setia kepadamu tanpa paksaan
swore allegiance to you
bersumpah setia kepada william dan
swear allegiance to william and
dan menunjukkan kasih setia kepada
and shows loving kindness to
dan mereka yang setia kepada
and those loyal to
dari dan tidak setia kepada
from and is unfaithful to
dari vivar dan setia kepada
of vivar and allegiance to
ditandai dengan kemurtadan setia kepada
characterized by apostasy faithless to
masih membayar setia kepada kerajaan
still pay allegiance to the
mendukung atau menjadi setia kepada
support or be loyal to
menjadi seksual tidak setia kepada
be sexually unfaithful to
menjadi setia kepada atau untuk
be loyal to or to

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z