Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
tikar a woven floor/sleeping mat
tikar
please wait
by Xamux Translate
tikar jeramistraw mat
tikar papan-injakanfoot board carpet
tikar sembahyangprayer mat
tikar serabut kelapacoco mat

Contoh

yang penjualannya sedang gulung tikar.
which wholesale are going out of business.
dan menghasilkan tikar pada permukaannya.
and produce a mat on the surface.
Dan saya menggunakan tikar panas yang dimasukkan ke dalam tangki
And I use a heat mat to sit the bath on
bahwa mereka tidur dengan tikar di lantai.
that they sleep on a rug on the floor.
abadi bersujud membentuk tikar ramuan
perennial prostrate mat forming herb
abadi berumbai atau tikar pembentukan
tufted or mat forming perennial
atas tikar banyak racemes tebal
many racemes above thick mats
atau membentuk tikar abadi dari
or mat forming perennial of
atau tikar bersama sama seperti
or mat together like
atau tikar disebut juga tepee
or mats called also tepee
atau tikar membentuk abadi kurcaci
or mat forming dwarf perennial
banyak bercabang membentuk tikar gulma
much branched mat forming weed
banyak digunakan untuk membuat tikar
much used for making mats
baru tikar pembentuk herbal zealand
new zealand mat forming herbs
bekuan atau tikar bersama sama
to clot or mat together
beraroma kuat membentuk tikar eurasia
strong scented mat forming eurasian
bercabang membentuk tikar gulma kosmopolitan
branched mat forming weed cosmopolitan
bersujud membentuk tikar ramuan dengan
prostrate mat forming herb with
bersujud membentuk tikar rumput yang
prostrate mat forming weed

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z