Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Indonesian to English
tubuh kepala silang body of the crosshead
tubuh kepala silang
please wait
by Xamux Translate
tubuhbody
kepalahead, leader, person
silangintersecting