Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
yang baik bayarannya well-paying
yang baik bayarannya
please wait
by Xamux Translate
yangnominalizing particle
baikgood, fine, kind, healthy, yes, all right
bayarannya-

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z