Kamus Inggris Indonesia - Indonesian English Dictionary
     
Indonesian to English
yang dapat aku katakan all i can say
yang dapat aku katakan
please wait
by Xamux Translate
yangnominalizing particle
dapatcan, be able, may, get, obtain, be obtained, be found
akuI
katakan-

 

HOME | Browse:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z