Sinonim ` berat ekor`

Kata berat ekor, mempunyai sinonim sebanyak 11 kata.


Sinonim berat ekor

 1. berat kaki
 2. berat pinggul
 3. berat siku
 4. berat tangan
 5. berat tulang
 6. celih
 7. culas
 8. enggan
 9. kelesa
 10. malas
 11. segan


Persamaan kata berat ekor di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix