Sinonim ` teropong tuma`

Kata teropong tuma, mempunyai sinonim sebanyak 2 kata.


Sinonim teropong tuma

  1. mikroskop
    (kaca pembesar, teropong pembesar, teropong kuman, teropong halus, teropong hama)
  2. teropong kuman


Persamaan kata teropong tuma di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix