Sinonim ` tolak bala`

Kata tolak bala, mempunyai sinonim sebanyak 1 kata.


Sinonim tolak bala

  1. tumbal
    (tolak bala, kurban, persembahan)


Persamaan kata tolak bala di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix