Sinonim ` tuntut`

Kata tuntut, mempunyai sinonim sebanyak 6 kata.


Sinonim tuntut

  1. belajar
    (berguru, berlatih, bersekolah, melampas, melancarkan, melatih diri, memahirkan, membaca, membiasakan, mencari ilmu, menelaah, mengaji, menggali ilmu, menimba ilmu, menuntut ilmu, bercermin, mencontoh, meneladan, meniru)
  2. bersekolah
  3. mencari ilmu
  4. menggali ilmu
  5. menimba ilmu
  6. studi


Persamaan kata tuntut di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix