Sinonim `abadi`

Kata abadi, mempunyai sinonim sebanyak 12 kata.


Sinonim abadi

 1. awet
  (abadi, kuat, langgeng, lestari)
 2. baka
 3. daim
 4. infinit
 5. kekal
 6. langgeng
 7. langsung
 8. lestari
 9. qadim
 10. samad
 11. tetap
 12. wujud


Persamaan kata abadi di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix