Sinonim `abah`

Kata abah, mempunyai sinonim sebanyak 6 kata.


Sinonim abah

  1. arah
    (cita-cita, hadap, haluan, jurusan, kiblat, kompas, mata angin, niat, panduan, pedoman, petunjuk, aspek, faktor, orientasi, penjuru, pihak, sebelah, segi, sisi, sudut, tala, arti, juntrungan, maksud, tembak, ujung pangkal)
  2. depan
  3. hadap
  4. haluan
  5. jurus
  6. tuju


Persamaan kata abah di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix