Sinonim `abai`

Kata abai, mempunyai sinonim sebanyak 17 kata.


Sinonim abai

 1. alpa
  (abai, cabar, cuai, kelim, lalai, leler, lengah, lupa, malas, salah, silap, taksir, teledor)
 2. cabar
 3. ceroboh
 4. cuai
 5. gegabah
 6. kelipar
 7. khilaf
 8. lalai
 9. leler
 10. lengah
 11. lupa
 12. sembarangan
 13. sembrono
 14. serampangan
 15. silap
 16. taksir
 17. teledor


Persamaan kata abai di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix