Sinonim `abc`

Kata abc, mempunyai sinonim sebanyak 12 kata.


Sinonim abc

 1. abjad
  (abc, abece, aksara, alfabet, alif-bata, fonem, hiroglif, huruf, ideograf, kritogram, piktograf, tulisan)
 2. aksara
 3. alfabet
 4. alif-ba-ta
 5. fonem
 6. huruf
 7. leter
 8. dasar
 9. pokok
 10. halihwal
 11. liku-liku
 12. seluk-beluk


Persamaan kata abc di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix