Sinonim `abdi`

Kata abdi, mempunyai sinonim sebanyak 27 kata.


Sinonim abdi

 1. aku
  (abdi, ai, ajeh, ambo, ana, awak, aye, beta, ego, gua, gue, hamba, kawula, patik, sanda, saya, sini)
 2. ana
 3. awak
 4. beta
 5. ego
 6. hamba
 7. kami
 8. saya
 9. amah
 10. awang
 11. babu
 12. bayu
 13. bedinde
 14. benduan
 15. bibi
 16. budak
 17. bujang
 18. dayang
 19. jongos
 20. kaula
 21. khadam
 22. kuli
 23. pelayan
 24. pembantu
 25. pramuwisma
 26. sahaya
 27. ulun


Persamaan kata abdi di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix