Sinonim `acara`

Kata acara, mempunyai sinonim sebanyak 24 kata.


Sinonim acara

 1. agenda
  (acara, buku catatan, buku harian, daftar, jadwal, program, rancangan, rencana, senarai, skedul)
 2. daftar
 3. jadwal
 4. kalender
 5. kegiatan
 6. kesibukan
 7. program
 8. programa
 9. rancangan
 10. rencana
 11. skedul
 12. urusan
 13. kaidah
 14. peraturan
 15. perkara
 16. pokok
 17. sistem
 18. susunan
 19. tata
 20. tertib
 21. hajatan
 22. perhelatan
 23. perjamuan
 24. pesta


Persamaan kata acara di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix