Sinonim `acu`

Kata acu, mempunyai sinonim sebanyak 16 kata.


Sinonim acu

 1. melewa
 2. membega
 3. membidik
 4. mengamang
 5. mengarahkan
 6. menggugat
 7. menggugut
 8. menodong
 9. menunjuk
 10. merujuk
 11. membentuk
 12. mencanai
 13. mencetak
 14. menuang
 15. menyelaraskan
 16. menyesuaikan


Persamaan kata acu di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix