Sinonim `acuan`

Kata acuan, mempunyai sinonim sebanyak 16 kata.


Sinonim acuan

 1. referensi
  (acuan, bibliografi, kepustakaan, literatur, pustaka acuan, rujukan, rekomendasi, testimoni)
 2. rujukan
 3. tumpuan
 4. anteseden
 5. anutan
 6. arketipe
 7. cermin
 8. ideal
 9. kaca
 10. model
 11. teladan
 12. cetakan
 13. contoh
 14. kelebut
 15. pola
 16. tuangan


Persamaan kata acuan di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix