Sinonim `adakala`

Kata adakala, mempunyai sinonim sebanyak 9 kata.


Sinonim adakala

  1. kadang kala
  2. kadang-kadang
  3. saat-saat
  4. sekali-sekali
  5. sesekali
  6. terkadang
  7. sewaktu-waktu
  8. sporadis
  9. suka-suka


Persamaan kata adakala di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix