Sinonim `adat istiadat`

Kata adat istiadat, mempunyai sinonim sebanyak 4 kata.


Sinonim adat istiadat

  1. hukum adat
  2. leluri
  3. pagar adat
  4. tali peranti


Persamaan kata adat istiadat di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix