Sinonim `adik`

Kata adik, mempunyai sinonim sebanyak 8 kata.


Sinonim adik

  1. adimas
  2. adinda
  3. ading
  4. ari
  5. dimas
  6. muda
  7. rai
  8. yayi


Persamaan kata adik di atas, bersumber dari Tesaurus Bahasa Indonesia, Buku Sekolah Elektronik.

Jangan lupa bookmark situs xamux.com ini ya!
Browse by prefix